Đặt hàng
Câu chuyện của chúng tôi
Đơn hàng

Dream Journey Rules

Được viết bởi: BOS.

01/07/2024
blog-banner-common/img7945jpg-e1efdb217955c869.webp

[English Bellow]


💕Giờ đây bạn đã chính thức trở thành hành khách của Hành Trình Giấc Mơ của BOS. với sứ mệnh manh Arabica Cà Phê Ra Thế Giới, hãy theo dõi những nội quy an toàn bay sau:

 1. Mỗi hành khách sẽ chỉ được cấp 1 lần hộ chiếu miễn phí / nếu mất phụ phí làm lại hộ chiếu là 70.000đ
 2. Với mỗi hóa đơn thanh toán bất kỳ có món BOS.Gobita sẽ được đóng 1 dấu vào hộ chiếu.
 3. Để xác thực con dấu là hợp lệ, hành khách vui lòng đưa hóa đơn có món GOBITA AI cho người soát vé để kiểm tra và xác thực.
 4. Sẽ có tổng cộng là 50 con dấu trên chuyến hành trình này, mỗi cột mốc sẽ có 1 phần thưởng bất ngờ dành cho hành khách.
 5. Phần thưởng được tặng từ chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền, số dấu, hoặc mã giảm giá.
 6. Có thể nhận thêm dấu khi phát sinh các món GOBITA AI bất kỳ.
 7. Khi bạn thất lạc hoặc mất sổ hãy liên hệ với hỗ trợ viên để cấp lại sổ.
 8. Bạn có thể lưu giữ passport tại quán trong chuyến hành trình này.
 9. Vui lòng liên hệ với hỗ trợ viên để nhận phần thưởng và chọn cửa hàng để nhận quà với mỗi cột mốc đạt được .
 10. Thông tin tất cả người tham gia chuyến hành trình này sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Chúc quý khách có một chuyến bay tràn đầy nguồn cảm hứng.

Trân thành cảm ơn.Keeping Dreams Awake
💕 You are now officially a passenger on BOS's Dream Journey. With the mission to bring Arabica Coffee to the world, please follow these safety guidelines:

 • Each passenger will be issued one free passport. If lost, the fee for a replacement passport is 70,000 VND.
 • For every receipt containing a BOS.Gobita item, a stamp will be added to the passport.
 • To validate the stamp, please present the receipt with the GOBITA AI item to the ticket inspector for verification.
 • There will be a total of 50 stamps on this journey, and each milestone will come with a surprise reward for the passengers.
 • Rewards from the program cannot be exchanged for cash, stamps, or discount codes.
 • Additional stamps can be earned with any additional GOBITA AI items purchased.
 • If you lose your passport, please contact a support agent to have it reissued.
 • You can keep your passport at the store during this journey.
 • Please contact a support agent to receive rewards and choose the store to collect your gifts at each milestone achieved.
 • The information of all participants in this journey will be kept strictly confidential.

We wish you an inspiring journey.

Thank you so much. Keeping Dreams Awake