Đặt hàng
Câu chuyện của chúng tôi
Đơn hàng

Trà Houjicha Latte (hot)

Hojicha is made by slowly roasting tightly rolled dried tea leaves> stems> stalks> or twigs resulting in a loose leaf tea.
0 đ

Trà Houjicha Latte (hot)

0 đ