Đặt hàng
Câu chuyện của chúng tôi
Đơn hàng

Trà Matcha Latte (iced)

Matcha is made by stone-grinding flat dried tea leaves (Tencha) into a fine green powder.
0 đ

Trà Matcha Latte (iced)

0 đ