Đặt hàng
Câu chuyện của chúng tôi
Đơn hàng

Pasta - Smoked Shrimp Pesto (signature)

Tôm hun khói, sốt Pesto quế tây, phô mai Parmesan, hạt điều nghiền.
0 đ

Pasta - Smoked Shrimp Pesto (signature)

0 đ