Đặt hàng
Câu chuyện của chúng tôi
Đơn hàng

Kenya - Fully Washed

Đây là dụng cụ pha có hình dạng phễu với một lỗ lớn. Những tách cà phê pha sbằng V60 rất trong, thanh và hội tụ nhiều hương vị tuyệt vời.
0 đ

Kenya - Fully Washed

0 đ