Đặt hàng
Câu chuyện của chúng tôi
Đơn hàng

Vòng tròn đặc tính cà phê

Được viết bởi: Lei Liu, Simon Williams, AgriFutures Úc và Đại học Southern Cross

23/12/2023
blog-banner-common/agrifuturesjpg-cd338f5d42b257d8.webp

Tháng 11 năm 2023, tổ chức Agrifutures Úc đã công bố bản báo cáo về “Định hình hương vị thổ nhưỡng (Terroir) của cà phê Úc nhắm thúc đẩy đầu tư và gia tăng nhu cầu thương mại”


AgriFutures Úc và Đại học Southern Cross đã đăng tải báo cáo nghiên cứu trên truyền thông và cấp phép chia sẻ cộng đồng. Hơn 100 loại cà phê nhân xanh có nguồn gốc đơn vùng được trồng ở Úc từ 28 trang trại đã được phân tích, cùng với 50 loại cà phê nhân xanh có nguồn gốc quốc tế bổ sung. Hạt cà phê nhân xanh được rang bằng cách sử dụng chế độ rang cố định để đảm bảo xử lý đồng đều và sau đó được nếm thử bởi 15 người cảm quan trên khắp nước Úc. Các thành viên cảm quan bao gồm người trồng cà phê, người thu mua nhân xanh, nhà nhập khẩu, nhà rang xay, nhân viên pha chế, người đào tạo và giám khảo cà phê. Những loại cà phê này cũng được phân tích hóa học để tìm kiếm dấu ấn riêng biệt.

Lần đầu tiên trên thế giới, dự án này đã phát triển Vòng tròn đặc tính cà phê để chuẩn hóa các thuật ngữ cảm quan về vị chua, cảm giác vòm miệng và hậu vị, cho phép chúng ta xác định vùng đất trồng cà phê trên khắp thế giới.

Tiến sĩ Williams cho biết: “Mục đích của Vòng tròn đặc tính cà phê là gợi ý và thống nhất từ vựng được sử dụng để mô tả vị chua, cảm giác vòm miệng, hậu vị và các đặc tính tổng thể của cà phê mà không chú trọng đến hương vị cụ thể”.


blogs/coffee-character-wheeljpg-8e03fcd08a0a8fea.webp


Bảng báo cáo chi tiết được đính kèm theo đường dẫn sau: https://agrifutures.com.au/wp-content/uploads/2023/09/23-140.pdf